Fundacja Inicjatyw Społecznych

  • Grota Roweckiego 27/47
  • 10-693 Olsztyn

Fundacja powstała w 2006r. w celu organizowania i wspierania różnorodnych inicjatyw społecznych, wiele z realizowanych przez Fundację projektów skierowanych jest do młodzieży.

FIS specjalizuje się w szkoleniach, doradztwie zawodowym, poradnictwie prawnym, działalności ratowniczej, wspieraniu inicjatywy studenckich (w szczególności kulturalnych). Prowadzi własne centrum szkoleniowe oraz bierze udział w projektach młodzieżowych. Prowadzi również działalność publikacyjną oraz reklamową.