Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

  • Kaszyńskiego 15/35
  • 93-222 Łódź

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych zostało założone w 2006 roku i zajmuje się przede wszystkim promowaniem aktywnego i bezpiecznego stylu życia wśród młodych ludzi oraz rozwijaniem ich zainteresowań i pasji. Organizuje szkolenia, kursy i warsztaty, akcje i happeningi oraz spotkania młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.