Fundacja Mondo Digitale

  • Fondazione Mondo Digitale
  • Via del Quadraro, 102
  • 00174 Roma

Fundacja „Mondo Digitale” to międzynarodowa organizacja pracująca na rzecz poszerzania dostępu do informacji cyfrowej, zwłaszcza wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dostępne granty