Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

  • Mickiewicza 2
  • 77-200 Miastko

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe działa od 2004r. Skupia m. in. nauczycieli, przedstawicieli różnych instytucji samorządowych gminy Miastko oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w rożnych branżach.

Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej (szczególnie młodzieży) do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska, upowszechnianie wiedzy o regionie, kulturze i sztuce poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Wspiera również działania na rzecz tworzenia warunków umożliwiających młodym ludziom właściwy rozwój zainteresowań i zdolności.