Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

  • ul. Szkolna 6
  • 26-505 Orońsko

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko powstało w 2007 roku, aby stymulować wszechstronny rozwój Gminy Orońsko. Skupia osoby czynnie działające na rzecz rozwoju gminy - sołtysów, radnych, przedsiębiorców, nauczycieli, członków innych lokalnych organizacji pozarządowych itd.

Główne zadania Stowarzyszenia to konsolidacja lokalnych środowisk wiejskich, mobilizowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie rozwoju gminy i poprawa poziomu nauczania w lokalnych szkołach. Organizuje i bierze udział w wydarzeniach lokalnych (przeglądy zespołów, zawody, festyny).

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.