Stowarzyszenie Aktywny Rozwój

  • ul. Korzeniec 11
  • 41-300 Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie "Aktywny Rozwój" działa na rzecz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz popularyzowanie posługiwania się Internetem w zdobywaniu wiedzy na odległość, czyli e-learning. Stowarzyszenie zrealizowało również międzynarodowe projekty, finansowane z funduszy europejskich.

Od 2013 roku Stowarzyszenie Aktywny Rozwój wdraża ideę edukacji komplementarnej, pozytywnej motywacji i synergii tradycyjnej szkoły, e-learningu oraz zajęć sportowych. Stowarzyszenie nawiązało bliską współpracę z partnerami merytorycznymi – Europejskim Instytutem Szkoleniowym, Grupą Academo oraz Polskim Związkiem Karate. Konsekwencją zdobytej dzięki temu wiedzy jest realizacja programu Aktywny Rozwój.