Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz

  • Rembowskiego 36/40
  • 95-100 Zgierz

Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz powstało w 2008 roku. Sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji. Poprzez działania artystyczne promuje równość osób i kultur. Organizuje festiwale, happeningi i wystawy.