Stowarzyszenie BIKSA

  • os. Mickiewicza 10/1
  • 43-190 Mikołów

Stowarzyszenie Kulturalne „Biksa” (śl. puszka, blaszane pudełko), czyli Biuro Inicjatyw Kulturalno-Społeczno-Artystycznych, tworzą śląscy muzycy, graficy, malarze, filmowcy, menedżerowie i animatorzy kultury, organizatorzy imprez, poeci, językoznawcy, konserwatorzy zabytków itp.

Cele Stowarzyszenia to wspieranie działalności i twórczości, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, promowanie kultury i kultywowanie tradycji śląskiej ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o ochronę lokalnych dóbr kultury. Stowarzyszenie stara się również kreatywne współtworzyć przestrzeń miejską oraz wspierać i rozbudzać inicjatywy obywatelskie na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.