Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze“

  • Żyrwiny 19
  • 16-411 Szypliszki

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej ”Nie Po Drodze” działa od 2002 roku, skupiając głównie młode osoby z Suwalszczyzny - studentów i absolwentów.

Organizuje całoroczne i cykliczne projekty artystyczno-edukacyjno-społeczne, takie jak festiwale artystyczne, warsztaty artystyczne dla dzieci z grup wykluczenia społecznego, wyprawy dokumentacyjne w poszukiwaniu tradycji i elementów kultury ludowej itp.
Działa społecznie, międzykulturowo, interdyscyplinarnie i multimedialnie na pograniczach: idei, sztuki i społeczeństwa.