Fundacja "Między Nami"

  • Krężnica Jara 498
  • 20-515 Lublin

Fundacja „Między Nami” wspiera osoby niepełnosprawne i bezdomne ze środowisk wiejskich. W Krężnicy Jarej koło Lublina prowadzi dwa domy mieszkalne, warsztaty terapii zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Fundacja organizuje również turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, plenery plastyczne i ceramiczne, seminaria i konferencje nt. pracy z osobami niepełnosprawnymi, promuje twórczość osób niepełnosprawnych. Przyjmuje stażystów i wolontariuszy.

Fundacja „Między Nami” jest członkiem – założycielem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.