Fundacja im. Stefanii Woytowicz

  • ul. Skłodowskiej-Curie 8
  • 38-200 Jasło

Głównym celem działalności Fundacji im. Stefanii Woytowicz jest organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na polu kultury, oświaty, turystyki, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej, mających na celu aktywizację społeczności lokalnych.