Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

  • ul. Legionów 11
  • 32-600 Oświęcim

Fundacja na Rzecz MDSM powstała w 1994 r. Jej celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej opartej na przekazywaniu wiedzy o historii II Wojny Światowej, Holokaustu i obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, umożliwienie dialogu między młodymi ludźmi głównie z Polski i Niemiec, praca nad przełamywaniem stereotypów i uprzedzeń oraz budowanie wzajemnego porozumienia i tolerancji.