Fundacja Open Future

  • Wyszyńskiego 26/103
  • 10-455 Olsztyn

Fundacja Open Future prowadzi działalność na rzecz młodzieży i wspiera działania, które promują jej aktywne uczestnictwo. Prowadzi projekty głównie o charakterze międzynarodowym, wymiany młodzieży i praktyki studenckie.

Fundacja należy do Polskiej Sieci Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh.