Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka”

  • Żołnierska 4
  • 10-557 Olsztyn

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Organizacja działa również na rzecz umacniania i utrwalania wartości rodziny, tolerancji, dobroczynności i działań humanitarnych. Prowadzi również działania w zakresie przeciwdziałania nałogom, pomocy rodzinom patologicznym, propagowania czynnego wypoczynku, tworzenia atrakcji turystycznych i promocji województwa za granicą.