Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST"

  • Noakowskiego 12 lok. 16
  • 00-666 Warszawa

Stowarzyszenie "WEST" skupia głównie ludzi młodych (studentów i absolwentów warszawskich uczelni, przedstawicieli szkolnych klubów europejskich). Do jego głównych zadań należy organizowanie oraz promowanie kultury, sportu, pobudzanie do aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.