Fundacja Inicjatyw Niemożliwych "Cudosfera"

  • Jana Pawła II 27
  • 98-200 Sieradz

Fundacja Inicjatyw Niemożliwych "Cudosfera" jest organizacją młodzieżową, której głównym celem jest aktywizacja młodzieży poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, kursów i wymian międzynarodowych, tworzenie i prowadzenie kampanii społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie wolontariatu, organizowanie wydarzeń kultruralnych i sportowych, w tym także finansowanie konkursów czy wyjazdów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.