Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

  • ul. Lilii Wenedy 8
  • 65-342 Zielona Góra

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne i społeczne, z których najważniejsze to:
- Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”,
- działania edukacyjne skierowane do rodziców i nauczycieli,
- działalność charytatywna.