Fundacja Integracji Społecznej "Prom"

  • ul. Bajana 15/26
  • 54-129 Wrocław
  • Adres do korespondencji:
  • 53-638 Wrocław 57
  • skr. pocztowa 57159

Fundacja Integracji Społecznej "Prom” prowadzi świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży, punkty bezpłatnych porad socjalno - prawnych, organizuje wyjazdy i imprezy integracyjne, a także różne projekty. Fundacja na co dzień udziela wsparcia na pięciu płaszczyznach (wsparcie: emocjonalne, wartościujące, instrumentalne, informacyjne, duchowe). Pomocą obejmuje dzieci ze świetlic środowiskowych i ich rodziny, bezrobotnych, niepełnosprawnych i osoby starsze.