Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

  • Wyszyńskiego 70/126
  • 42-200 Częstochowa

Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wspomaga rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Popularyzuje osiągnięcia nauki i techniki w rolnictwie oraz wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania małymi firmami. Pomaga osobom rozpoczynającym własną działalność i świadczy usługi z zakresu doradztwa na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, w tym także młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez popularyzację wiedzy, organizowanie kursów, konferencji, konsultacji, szkoleń, seminariów. Współdziała z samorządami, władzami wojewódzkimi i centralnymi oraz instytucjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania krajowych i wspólnotowych środków pomocniczych.