Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne LOGOS

  • ul.Garbarska 3
  • 26-500 Szydłowiec
  • telefon: 533 586 751

Stowarzyszenie prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną i kulturalną. Celem jest wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie, a także promowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.