Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości

  • ul. Franciszkańska 52
  • 75-254 Koszalin

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości to akredytowana organizacja szkoleniowa, agencja zatrudnienia i wolontariatu europejskiego. TWIP realizuje projekty szkoleniowe, wymiany międzynarodowej i rozwoju zawodowego oraz działalność społeczno-kulturalną we współpracy z instytucjami kultury, muzyki i sztuki zarówno w Polsce, w Europie, jak i w innych krajach partnerskich UE.