Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

  • ul. Grodzka 21
  • 20-112 Lublin

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji.
Działania Ośrodka nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Ośrodek prowadzi działalność na polu historii, edukacji i sztuki.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.