Fundacja Laja

  • ul. Zamkowa 3 abc
  • 43-400 Cieszyn

Fundacja działa w obszarze kultury, podejmuje inicjatywy prospołeczne, związane z wolontariatem i edukacją obywatelską. Rozwijają współpracę międzynarodową wykorzystując dziedzictwo europejskiej i światowej kultury. Organizują imprezy artystyczne, konferencje, warsztaty, spotkania i szkolenia. Realizują transgraniczne i międzynarodowe projekty. Między innymi prowadzą herbaciarnię, hotel i klub młodzieżowy na cieszyńskim Zamku.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.