Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland

  • ul. Polna 46D/12
  • 00-644 Warszawa

Europejski Parlament Młodzieży jest organizacją pozarządową, szerzącą wartości demokratyczne. Od momentu powstania, tj. od roku 1987, EYP zrzesza młodych nie tylko z państw Unii Europejskiej, ale też umożliwia obywatelom państw niezrzeszonych, jak Białoruś, uczestniczyć w tworzeniu przyszłego ogólnoeuropejskiego społeczeństwa obywatelskiego.EYP jest platformą do debat politycznych, wymian kulturalnych, edukacji politycznej i wymian pomysłów oraz opinii wśród młodzieży w Europie. Zrzesza młodzież w wieku ponadgimnazjalnym i studentów. Największym organizowanym wydarzeniem jest coroczna Sesja Selekcyjna, która odbywa się we wrześniu. Podczas Sesji Selekcyjnej wybierani są delegaci, którzy będą reprezentować Polskę na Sesjach Międzynarodowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.