Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  • 20-031 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. Ma ugruntowaną pozycję w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

Dostępne granty