Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

  • ul. Naukowa 30A/4
  • 02-463 Warszawa

Fundacja przyznaje stypendia na 1 rok studiów.

Dostępne granty