Fundacja Cognosco

  • ul. Karmelicka 20
  • 31-128 Kraków

Fundacja Cognosco to krakowska organizacja pozarządowa która we współpracy z Gminą Kraków realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej w formie dostępu do bezpłatny porad prawnych dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.