Stowarzyszenie FAON

  • ul. Kossutha 11
  • 40-844 Katowice

Stowarzyszenie FAON powstało w 2010 roku w Katowicach. Jego głównym celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym a także upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością
Swoimi działaniami organizacja obejmuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych oraz specjalistów pracujących z niepełnosprawnymi w procesach ich usprawniania i rehabilitacji.
Misją Stowarzyszenia FAON jest wdrożenie i spopularyzowanie usług asystenckich poprzez utworzenie w Polsce sieci profesjonalnych Biur Asystentów Osób Niepełnosprawnych, mających realnie wspierać osoby niepełnosprawne w wielu aspektach ich życia.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.