Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

  • Roskosz 23
  • 21-500 Biała Podlaska

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej – poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii a także promocja bezpośredniej współpracy międzynarodowej w ramach realizacji programów europejskich. Centrum jest miejscem spotkań młodzieży, nauczycieli, wychowawców a także działaczy samorządowych zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i sąsiadujących. Pełni również funkcje kulturotwórcze i integracyjne dla społeczności lokalnej poprzez jej uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz animowanie wspólnych przedsięwzięć o tym charakterze.