Chojnicki Klub Żeglarski

  • ul. Rybacka 1
  • 89-606 Charzykowy

Chojnicki Klub Żeglarski jest stowarzyszeniem działającym od 1922 roku zajmującym się szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży oraz rozwojem turystyki. Celem Klubu jest popularyzacja oraz uczestnictwo w rozwoju i organizacji sportu, rehabilitacji, rekreacji, turystyki i innych form mających na celu doskonalenia sprawności psychofizycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2003 roku w Klubie działa sekcja kajakowa "Szansa" organizująca całoroczne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w grupie z pełnosprawnymi przyjaciółmi. Wszechstronna rehabilitacja odbywa się poprzez i przy okazji treningów sportowych (kajakarstwo, pływanie, koszykówka), realizacji programu turystyki kajakowej, spotkań towarzysko kulturalnych, zawodów i obozów. Osobom niepełnosprawnym towarzyszą wolontariusze, którzy pełnią rolę terapeutów, instruktorów, ratowników a nade wszystko przyjaciół.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u Klubu.