Centrum Kultury i Turystyki

  • ul. Warszawska 26
  • 11-700 Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie jest jedyną miejską samorządową instytucją kultury funkcjonującą w gminie Mrągowo. Pełni również rolę centrum kulturalnego dla mieszkańców Mrągowa i powiatu mrągowskiego, w tym mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki działalności Centrum mieszkańcy powiatu mrągowskiego uczestniczą w wydarzeniach teatralnych, muzycznych, tanecznych. Oferta kulturalna CKiT jest atrakcyjna i jej znaczna część ma charakter ogólnodostępny, bezpłatny, edukacyjny. Zakres działalności CKiT jest szeroki. W ramach instytucji działa dom kultury z sekcjami: plastyczną, teatralną, taneczną, muzyczną, chórem, orkiestrą dętą oraz biblioteka, kino i informacja turystyczna. CKiT zarządza również częścią obiektów sportowych, w tym zespołem dwóch boisk Orlik 2012.