Lubartowski Ośrodek Kultury

  • ul. Lubelska 68
  • 21-100 Lubartów

Lubartowski Ośrodek Kultury rozwija indywidualne i grupowe zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnia rożne dziedziny kultury, sztuki i sportu: taniec ludowy, towarzyski, współczesny, muzyka, gra na gitarze, śpiew wokalny i chóralny, gry umysłowe, teatr tańca, recytacja poezji, plastyka, film. Organizuje imprezy o charakterze historycznym, imprezy kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, o zasięgu powiatowym i lokalnym. LOK prowadzi również działalność wydawniczą, wydając tygodnik miejski „Lubartowiak”. W realizacji przyjętych zadań Ośrodek współpracuje z innymi placówkami kultury, szkołami, stowarzyszeniami, towarzystwami, organizacjami religijnymi, społecznymi, urzędami, przedsiębiorstwami, oraz wszystkimi ludźmi posiadającymi pomysły i chęci działania w dziedzinie kultury.