Stowarzyszenie Teatralne Chorea

  • ul. Tymienieckiego 3
  • 90-365 Łódź

Stowarzyszenie Chorea od 6 lat prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną i badawczą w dziedzinie teatru, tańca, śpiewu i muzyki. Wyprodukowało kilkadziesiąt przedsięwzięć artystycznych, społecznych i edukacyjnych (spektakli, koncertów, pokazów tanecznych, sesji warsztatowych, wypraw badawczych, festiwali teatralnych). Zespół teatru tworzą aktorzy, muzycy, tancerze, plastycy, performerzy, instruktorzy teatralni. Jednym z celów stowarzyszenia jest praca z młodzieżą, pochodzącą z trudnych środowisk.