Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca

  • ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 5
  • 41-707 Ruda Śląska – Kochłowice

Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca od 2008 r. prowadzi różnorodną działalność dokumentacyjną, edukacyjną i promocyjną, która skupia się na wykorzystywaniu rozmaitych odmian lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego do budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju partycypacji społecznej i zaufania. Działalność Stowarzyszenia obejmuje przede wszystkim teren historycznego Górnego Śląska, a zwłaszcza jego przemysłową część. Do głównych działań organizacji zaliczyć można:
- organizację wydarzeń kulturalnych,
- działalność edukacyjną,
- działalność badawczą (historia, historia sztuki, etnologia),
- troskę o zabytki i o dziedzictwo niematerialne,
- promocję lokalnego i regionalnego dziedzictwa (turystyka, edukacja).

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.