Projekt Tarnów

  • Rynek 9
  • 33-100 Tarnów

Stowarzyszenie Projekt Tarnów zrzesza najaktywniejszych młodych ludzi zamieszkałych na ziemi tarnowskiej. Stowarzyszenie jest apolityczne. Do celów statutowych stowarzyszenia należy m.in. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym oraz działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które są realizowane poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia wzmacniające uczestnictwo młodzieży z różnych środowisk w współtworzeniu polityki młodzieżowej i dialogu strukturalnego. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi.