Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG

  • ul. Łódzka 26/2
  • 95-100 Zgierz

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG jest organizacją pozarządową powstałą w 2009 roku w odpowiedzi na potrzebę zintegrowania wielu odrębnie działających grup społecznych i ich działań. Pod wspólnym szyldem EZG połączyły swoje siły zgierskie środowiska artystyczne, młodzieżowe, feministyczne, dziennikarze, muzycy i naukowcy.

Wiodącym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna młodzieży i środowisk lokalnych, a także propagowanie myśli równościowej, szczególnie w odniesieniu do słabszych i mniejszości społecznych. Stowarzyszenie prowadzi zgierski portal EZG.INFO.PL oraz internetowe Radio EZG, służące także promocji celów statutowych organizacji.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.