Stowarzyszenie Mage.pl

  • ul. Zakręt 10/1
  • 60-351 Poznań

Stowarzyszenie Mage.pl jest organizacją pożytku publicznego realizującą zadania z zakresu kultury oraz zadania związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem jest wszechstronny rozwój młodego pokolenia, pokazanie im alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Działania stowarzyszenia mają na celu rozwinięcie ich zdolności społecznych, interpersonalnych oraz komunikacyjnych.