Milanowskie Centrum Kultury

  • ul. Kościelna 3
  • 05-822 Milanówek

Milanowskie Centrum Kultury (MCK) to jednostka Urzędu Miasta odpowiedzialna za obszar kultury i sportu w mieście. Jednym z priorytetowych zadań MCK jest współpraca z młodzieżą, wspólne tworzenie polityki młodzieżowej, finansowe i organizacyjne wspieranie działań młodzieży oraz motywowanie jej do działań i pobudzanie aktywności we wszystkich dziedzinach życia. MCK jest również łącznikiem między młodzieżą a władzami samorządowymi. MCK stara się organizować życie kulturalne (czas wolny dla mieszkańców: warsztaty, koncerty, prelekcje, spotkania, spektakle, seanse, dyskusje, festiwale), sportowe (zawody, turnieje, zajęcia na halach sportowych, stadionie oraz boiskach miejskich), a także wspierać i inicjować dialog między mieszkańcami, NGOs i lokalnymi władzami na wymienionych obszarach.