Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej

  • ul. Kozielska 186
  • 44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających szerzeniu wiedzy o Unii Europejskiej oraz integracji Polski z jej strukturami, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do idei integracji europejskiej, upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania i zadaniach organów Unii Europejskiej, a także przyczynianie się do rozwoju świadomości społecznej obywateli Państwa Polskiego.

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy wolontariuszy. SAEE współpracuje z instytucjami i organizacjami, m.in.: Parlamentem Europejskim, Miastem Gliwice, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz ze szkołami. SAEE organizuje projekty głównie skierowana do młodych ludzi.