13 Muz

  • Plac Żołnierza Polskiego 2
  • 70-551 Szczecin

13 Muz jest instytucją kulturalną z długoletnią tradycją. W ostatnich latach szczególny nacisk położono na prezentację i promocję sztuki współczesnej. W tym celu organizowanych jest szereg koncertów, wystaw, spotkań oraz prezentacji artystycznych dokonań. Realizowane są również festiwale i cykliczne wydarzenia, w których skupione są różnorakie działania mające na celu udostępnienie jak największej liczbie odbiorców (także młodzieży) sztuki działań na najwyższym poziomie. Muzy biorą też czynny udział w kulturalnym życiu Szczecina.