Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg

  • ul. Kniewskiego 15/7
  • 78-100 Kołobrzeg

Stowarzyszenie „Bieg Zaślubin” Kołobrzeg jest organizacją pozarządową, non-profit.

Celem działalności stowarzyszenia jest:
1. Organizowanie Międzynarodowego Biegu Zaślubin.
2. Planowanie i organizowanie sportowych i rekreacyjnych imprez biegowych przez jego członków.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Prowadzenie szkolenia w zakresie biegania wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.
5. Udział w imprezach miejskich ogólnopolskich i międzynarodowych.
6. Promocja Miasta Kołobrzeg miejscowości uzdrowiskowo- wczasowej- portowej.