Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości"

  • Czermin 47
  • 63-304 Czermin

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości" została utworzona w grudniu 2010 roku dzięki zaangażowaniu wielu osób w realizację działań skierowanych na rozwój lokalnych społeczności, w tym także na działania międzynarodowe. Stowarzyszenie "Grupa Działania" realizuje szeroko pojęte cele i działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i dobroczynnym. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, mających na celu: aktywizowanie ludności wiejskiej, opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), promocje obszarów wiejskich oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocy.