Fundacji Kultura dla Tolerancji

  • ul. Kazimierza Wielkiego 109/56
  • 30-074 Kraków

Celem Fundacji Kultura dla Tolerancji jest promowanie działań artystycznych i intelektualnych o tematyce LGBT. Fundacja poprzez propagowanie postaw tolerancyjnych wobec środowiska LGBT oraz upowszechniania idei feministycznych i równouprawnienia płci, działa na rzecz budowania otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja realizuje swoje cele poprzez cykliczne i regularne działania m.in.: organizowanie festiwali, pokazów filmowych, wystaw i konkursów, spotkań otwartych, warsztatów oraz wykładów o tematyce LGBT. Fundacja bierze udział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności oraz w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.