Stowarzyszenie Amor Omnia Vincit

  • ul. Droga Owidzka 7
  • 83-200 Starogard Gdański

Stowarzyszenie Amor Omnia Vincit jest pozarządową organizacją społeczną, prowadzącą działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie cele swe realizuje poprzez:
- prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno - promocyjnej, edukacyjno - szkoleniowej, naukowej i badawczej,
- promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii
- współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.

Stowarzyszenie prowadzi placówki działające na rzecz dobra dziecka i rodziny oraz organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, szkoleń dla rodzin naturalnych, zastępczych, rodzin adopcyjnych i wolontariuszy. Stowarzyszenie "Amor Omnia Vincit" zajmuje się również realizacją projektów w ramach działalności pożytku publicznego.

Od 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi również Mieszkanie Chronione. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, zakładające utworzenie wspólnych mieszkań dla dziesięciorga dorosłych wychowanków pieczy zastępczej z Powiatu Starogardzkiego, którzy przechodzą przez trudny etap usamodzielnienia.