Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

  • Os. Kalinowe 5B/9
  • 62–090 Rokietnica k/Poznania

Działania Fundacji, która powstała w 2009 roku, koncentrują się na obszarach, które są ważne dla osiągnięcia sukcesu w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Do działań tych należą: promocja aktywnych postaw, szczególnie wśród grup mniejszościowych, dyskryminowanych, wykluczonych. Fundacja realizuje programy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, promocji praw człowieka, rozwijania idei społeczeństwa otwartego na zmiany, różnorodność, współpracę. Misją organizacji jest wspieranie i uzupełnianie systemu edukacji o działania przyczyniające się do nabywania przez uczniów umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz innowacyjności i przedsiębiorczości.