Fundacja Kultury Świata

  • Siedziba fundacji:
  • ul. Dąbrowszczaków 12, 03-484 Warszawa
  • Adres do korespondencji:
  • ul. Wilanowska 12/15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  • Fundacja nie posiada biura stacjonarnego. Kontak mailowy lub telefoniczny.

Misją Fundacji Kultury Świata jest promowanie wymiany i edukacji międzykulturowej. Celami fundacji są przede wszystkim: rozwijanie i umacnianie postaw opartych na tolerancji i otwartości wobec przedstawicieli innych kultur, zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów najsłabiej rozwiniętych, a także propagowanie wiedzy na temat migracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Swoje cele fundacja realizuje w ramach projektów współpracy na rzecz rozwoju, edukacji globalnej, wyjazdów naukowo-badawczych oraz akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych. Fundacja prowadzi zajęcia, warsztaty, szkolenia, prelekcje w przedszkolach, szkołach, bibliotekach podczas imprez i wydarzeń kulturalnych. Ich celem jest przekazywanie wiedzy o innych krajach i kulturach oraz zwiększenie akceptacji wobec cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.