Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych

  • ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 71/73
  • 90-558 Łódź

Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych jest Związkiem Stowarzyszeń. Jednoczy dziesięć organizacji skupiających głównie młodzież aktywną w trzech sferach życia publicznego: Sport, Edukacja i Kultura. Tworzy przestrzeń do działania dla grup młodzieżowych z aglomeracji łódzkiej. We współpracy z administracją samorządową pracuje nad tworzeniem wspólnej polityki dotyczącej tych 3 sfer działalności młodzieży. Federacja wspiera organizacje członkowskie i reprezentuje ich interesy na szerszym forum. Lobbuje na rzecz zmian i poprawy jakości usług publicznych. Czynnie uczestniczy w konsultacjach społecznych z miastem i budowaniu strategii.