Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego

  • ul. Słowackiego 23/3
  • 87-100 Toruń

Działalność Fundacji Platon skupiona jest na organizacji wydarzeń kulturalnych oraz udzielaniu pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieży. Organizacja wspiera ludzi młodych, inteligentnych, pasjonatów, niepokornych indywidualistów i cichych geniuszy, którzy często nie mieszczą się w stereotypowym wyobrażeniu o "wzorowym uczniu". Fundacja zrzesza osoby o różnym profilu zainteresowań – nauka, działania kulturotwórcze, współpraca z młodzieżą, wolontariat, społeczeństwo obywatelskie.