Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie

  • ul. Polna 1
  • 88-190 Barcin

Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą osoby mające na celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym celu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Celami stowarzyszenia są m.in. działania na rzecz rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego, moralnego, fizycznego i kulturalnego uczniów, integrowanie środowisk młodzieżowych i wychowawczych, propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk, działania na rzecz edukacji sportowej i międzykulturowej.