Wejherowskie Centrum Kultury

  • ul. Jana Sobieskiego 255
  • 84-200 Wejherowo

Wejherowskie Centrum Kultury zajmuje się edukacją kulturalną i koordynacją działań kulturalnych w regionie. Prowadzi sekcje i koła zainteresowań, organizuje imprezy o charakterze masowym. Współpracuje z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
WCK posiada nowoczesny budynek z dobrze wyposażonymi salami, galeriami, studiami i pracowniami.